Dụng cụ rót rượu vang sục khí

Màu: Trắng

Chất liệu: Nhựa

Kích thước: 15cm x 4,5cm

Trọng lượng: 90,7 g